OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 3 2018

Förord nr 3
Stefan Olsson
Intervju med Nils Wahl
Jan Kleerup & Stefan Olsson
EU Regulation 2016/679: the age of consent and possible VAT consequences when accessing information society services
Cristina Trenta

Läs artikeln (pdf)

IFRS 16 – The new IFRS rules for lessees and their impacts on financial statement analysis and financial statement policy
Hanno Kirsch & Johan Lorentzon
Anmälan av Anna Lewanders avhandling. Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning – Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten
Peter Melz
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT