OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 10 2016

SN2016nr10_wp
Förord nr 10
Pernilla Rendahl
Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal
David Kleist
Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen
Anders Hultqvist

Läs artikeln (pdf)

Innebörden av tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen – vid bedömning av stadigvarande vistelse
Sofie Gustafsson
Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Dom från HFD i internprissättningsmål rörande ändring till marknadsmässig räntenivå i nytt låneavtal
Lennart Staberg och Pär Magnus Wiséen
Anmälan av Papis-Almansa, Marta, Insurance in European VAT. On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealand and Australian GST Systems, Lund 2016
Robert Påhlsson
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT