OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 9 2017

Förord nr 9
Pernilla Rendahl
Leif Edvardsson in memoriam
Robert Påhlsson, Bo Svensson, Göran Grosskopf och Mats Tjernberg
Förändringar av upplåtelser av privatbostadsrätter – synpunkter på Skatteverkets ställningstaganden 2006 och 2017
Peter Melz

Läs artikeln (pdf)

Hybridregeln i ATAD
Autilia Arfwidsson
Kammarrätten och riskkapitalisterna
Stig Von Bahr
Nya ränteavdragsregler för företagssektorn
Haider Abed Ali
Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT