OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 6 2016

SN2016nr6_omslag_wp
Rättsfallskommentarshäfte 2015 års rättsfall
Redaktör: Gunnar Rabe

SOCIALT