OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Akademisk årsskrift 2016

Inkomstallokering mellan ägare och bolag av David Kleist

SENASTE NUMRET, NR 5 2017

Förord nr 5
Pernilla Rendahl
Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Christina Eng, Niklas Lindeberg & Måns Nerman
Allmänna ombudets årsrapport för 2016
Anders Bengtsson
Tolkningen av 57 kap. 3 § IL – ett HFD avgörande
Ingrid Melbi
Klargöranden i rättspraxis om avfallsskatt underlättar utvecklingen i återvinningsbranschen
Kristina Söderman

Läs artikeln (pdf)

Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Skatt ses allt mer som en del av företagens CSR-arbete. Replik på debattartikel i Skattenytt nr 3 år 2017: ”Kan skatter vara en del av ett företags CSR-arbete?”
Lennart Wittberg & Johan Falksäter
Anmälan av Burmeister, Jari, Internprissättning och omkarakterisering – en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, Uppsala 2016
Mats Tjernberg
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT