OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Akademisk årsskrift 2016

Inkomstallokering mellan ägare och bolag av David Kleist

SENASTE NUMRET, NR 3 2017

Förord nr 3
Pernilla Rendahl
CSR i företagsbeskattning – ett associationsrättsligt perspektiv
Roger Persson Österman & Carl Svernlöv
Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda
Eleonor Kristoffersson

Läs artikeln (pdf)

Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Förslaget om skatt på finansiell verksamhet träffar brett
Marcus Forsman
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT