OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 9 2016

SN2016nr9_wp
Förord nr 9
Pernilla Rendahl
Avdrag för valutakursförluster – i ljuset av EU-domstolens dom i mål X AB mot Skatteverket (del III)
Katia Cejie
Vad är BEPS och vad innebär det för Sverige?
Krister Andersson

Läs artikeln (pdf)

Globala Forumets standard för transparens och informations- utbyte på begäran på skatteområdet
Torsten Fensby, Leif Rosenfeld & Per Olav Gjesti
The Exposure Draft “Conceptual Framework for Financial Reporting” (ED/2015/3) and its potential impacts on measurement and recognition of measurement gains and losses in the other comprehensive income
Hanno Kirsch & Johan Lorentzon
Rättsfallskommentar – begränsning av svensk beskattning av förmåner intjänade utomlands skapar möjligheter för företag med utsändningar till Sverige
Per Stenbeck & Malin Hamnered
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT