OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Akademisk årsskrift 2016

Inkomstallokering mellan ägare och bolag av David Kleist

SENASTE NUMRET, NR 11 2016

sn2016nr11_wp
Förord nr 11
Pernilla Rendahl
Intervju med Anders Bengtsson, allmänt ombud hos Skatteverket
Kerstin Nyquist & Richard Hellenius
Skatt på etableringsrätter. En kollision mellan inkomst- och mervärdesbeskattningen?
Patrik Emblad
Lagkonflikten mellan skatteförfarandelagen och lagen om elektronisk kommunikation
Maja Alonso

Läs artikeln (pdf)

Särskild skatt på lön i den finansiella sektorn – nu kör väl regeringen i diket?
Ulrika Hansson
Discjockeyframträdande – konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk
Eleonor Kristoffersson
HFD tog inte ställning till frågan om intressegemenskap vid långivning från private equity-fonder
Fredrik Berndt
HFD gör viktiga generella klargöranden avseende omsättningsprövningens innehåll och metodik
Tomas Eurenius
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT