OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 7-8 2017

Förord
Pernilla Rendahl
God sed som rättslig standard
Stefan Olsson
Automatiskt informationsutbyte. Varför FATCA och CRS hänger på en skör tråd
Torsten Fensby

Läs artikeln (pdf)

Kupongskatt för utländska pensionsfonder – PMT-domen nyanserar rättspraxis om objektivt jämförbara situationer
Stina Rieden
Skatteverket tvingas välja väg – företrädaransvar eller skuldsanering
Nils-Bertil Morgell
Skatterättsnämnden tolkar bulvanregeln – i ljuset av den nya skatteflyktsbestämmelsen i EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv
Joanna Bertlin & Nina Isaksson
Skatteverkets arbete med enhetlig rättstillämpning och Rättslig vägledning
Åsa Johansson
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT