OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 12 2017

Förord nr 12
Pernilla Rendahl
Crowdfunding ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv – Ett nytt finansieringssätt möter gamla regler
Linus Lindström
Återigen om möjligheten att utföra styrelseuppdrag genom bolag med skattemässig verkan – tillbaka till 90-talet
Carl Beyer
Skatteförslag i budgetpropositionen: skattelättnader för personaloptioner
Hussein Abdali och Axel Wahlund
Studie om en ny modell för kapitalinkomst- och fastighetsbeskattning
Sven-Olof Lodin

Läs artikeln (pdf)

Ersättning för kostnader i skattemål – en enkelbottnad, dubbelbottnad eller skönsmässig prövning?
Mikael Ericson
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT