OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Akademisk årsskrift 2016

Inkomstallokering mellan ägare och bolag av David Kleist

SENASTE NUMRET, NR 4 2017

Förord nr 4
Pernilla Rendahl
Intervju med Peder André, som avgått med pension från uppdraget som ordförande i Skatterättsnämndens avdelning för direkt beskattning
Kerstin Nyquist & Richard Hellenius
Power of discretion in customer contract accounting according to IFRS 15 and its impact on the reliability of managerial ratios and entity classification
Hanno Kirsch & Johan Lorentzon
Misstagsinbetalningar till skattekontot i repris – men med andra förutsättningar
Nils-Bertil Morgell
Kommer BEPS-projektet överleva Trump-administrationen?
Torsten Fensby

Läs artikeln (pdf)

En skattereform för entreprenörskap – några utgångspunkter
Hans Peter Larsson
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT