OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 11 2017

Förord nr 11
Pernilla Rendahl
Om valet av version av OECD:s modellavtal och kommentar vid tolkning av skatteavtal – en analys av HFD:s praxis under 30 år
Ann-Sophie Sallander
Begreppet ”skälig grund” i 8 kap. 13 § ML
Oskar Henkow

Läs artikeln (pdf)

HFD om kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
Lisa Burwall
Aktuellt om mervärdesskatt
Jan Kleerup & Mattias Fri
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT