OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

SENASTE NUMRET, NR 10 2017

Förord nr 10
Pernilla Rendahl
Företrädaransvar, plötsligt händer det! – Eller, proportionalitet och begreppsutfyllnad i HFD
Teresa Simon-Almendal
Sveaskog-domens betydelse för avdragsrätt avseende rådgivningstjänster i samband med aktieöverlåtelser
Gina Hedin

Läs artikeln (pdf)

International taxation and human rights
Iryna Stepanova
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT