Prenumerera

Skattenytt finns både som papperstidning och som digital prenumeration via Karnov Group.

Digitalt

Digitalt

Skattenytt är nu integrerad i Karnovs rättsdatabas.

Samtliga artiklar sedan 1990 finns publicerade i tjänsten och är sökbara genom fritextsökning och genom ett systematiskt register. Det innebär att du enkelt kan söka bland mer än 2 000 artiklar, litteraturrecensioner och annat viktigt juridiskt material. Relevanta länkar görs till Karnovs övriga juridiska tjänster (dvs relevant lagstiftning, propositioner och praxis som uppdateras dagligen).

Läs mer

Papperstidningen

Papperstidningen

Skattenytt utkommer med tolv nummer om året varav två nummer är dubbelnummer.

Prenumerationspris 2017 är för häften 2 109 kr, med inbunden årsbok 3 169 kr. Pris för utrikes häften är 2 173 kr, med inbunden årsbok 3 302 kr. Studerandepris för häften är 306 kr. Priserna är inklusive 6 % moms. Prenumerationen gäller kalenderår och förnyas automatiskt.

Äldre inbundna årgångar, häften samt Skattenytt 50 år finns till försäljning. Kontakta oss för mer information och priser: skattenytt@eddy.se

Prenumerera