OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 11 2018

Förord nr 11
Stefan Olsson
EU-rätten och 2013 års ränteavdragsbegränsningar
Fredrik Ohlsson

Läs artikeln (pdf)

Svenska riskkapitalfonder och förvaltningskostnader
Magnus Johansson
MLI – komplikationer och tolkningsproblem
Tara Curovic
Konferens i Gävle
Yvette Lind
Nya avgöranden om indirekta skatter från EUD
Stefan Olsson
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT