OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 7–8 2018

Förord nr 7-8
Stefan Olsson
Bolagsskattereformen 2019 – ränteavdragsbegränsningar
Peter Melz, Peter Nilsson & Erik Norrman
Begränsade ränteavdrag för företag – sett ur ett småföretagarperspektiv
Katarina Bartels & Urban Rydin
Informationsplikt för skatterådgivare
David Kleist
Användarvänlig skatterättsforskning
Petri Mäntysaari

Läs artikeln (pdf)

Användarvänlig skatterättsforskning – en kommentar
Jan Kellgren

Läs artikeln (pdf)

Bör Sverige införa en patentbox-regim?
Torsten Fensby
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Mikael Ek

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT