OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 10 2018

Förord nr 10
Stefan Olsson
Mellanled, mervärdesskattebedrägeri och ond tro
Ylva Rosenkvist Sjögren

Läs artikeln (pdf)

Tonnagebeskattning – nu en realitet för sjöfarten
Johan Larsson
Book Review – Jacobsson, Linus: Permanent establishment through related persons – A study on the treatment of related persons under article 5 of the OECD Model Tax Convention, Uppsala Universitet
Marjaana Helminen
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT