OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 1-2 2019

Förord nr 1-2
Stefan Olsson
Direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
Peter Holmström

Läs artikeln (pdf)

Lag mot skatteflykt och EU:s krav på icke-genuina arrangemang
Kristina Lyrenäs
Strider patenbox-regimer mot WTO:s subventionsregler?
Torsten Fensby
Punktskatter och fordonsrelaterade skatter
Lena Hiort af Ornäs Leijon
Samverkan, dialog eller vad? En jämförande analys av ”co-operative compliance” inspirerade program i Danmark, Finland, Norge och Sverige
Lotta Björklund Larsen
Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag – En kommentar
Jan Kellgren
Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag – En påtaglig scenförändring
Adri de Ridder
William D. Nordhaus: ekonomipristagare och förespråkare av koldioxidskatt
Thomas Sundqvist och Daniel Waluszewski
Anmälan av Jérôme Monsenegos bok ”Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base”
Mona Aldestam
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT