OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 10 2020

Förord nr 10
Stefan Olsson
Fastighet och entreprenad – fastställande av beskattningsunderlag, justering, prissättningsmodeller och bevisbörda
Ylva Rosenkvist Sjögren

Läs artikeln (pdf)

Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Särskilt yttrande
Katarina Bartels, Patrick Krassén, Urban Rydin & Ulla Werkell
Warum soll man es einfach machen wenn man es so schön komplizieren kann – några funderingar med anledning av Finansdepartementets promemoria Fi2020/01855/S2 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster
Niclas Virin

SOCIALT