OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Digitaliseringsprojekt

Skattenytt Förlags AB avser att digitalisera samtliga artiklar som har publicerats i tidskriften Skattenytt under åren 1951–1989. Artiklarna kommer att finnas allmänt tillgängliga på Skattenytts hemsida. Det betyder att det inte krävs någon prenumeration eller inloggning för att nå dem. Skattenytt kommer inte att göra någon vinst med anledning av publiceringen.

De författare som inte önskar att deras artiklar från tidperioden 1951–1989 publiceras i digital form ska kontakta Patrik Emblad på patrik.emblad@law.gu.se. Svar ska ha inkommit senast den 30/8 2023. Efter detta datum påbörjas publiceringsprocessen.

Det går även bra att när som helst efter detta datum höra av sig till Patrik Emblad för att få sin artikel från denna period borttagen från digital publicering. Digitaliseringen genomförs i enlighet med Skattenytts personuppgiftspolicy.

Integritetspolicy

SENASTE NUMRET, 3 2023

Kommentarer till domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen 2022
Redaktör: Richard Croneberg

SOCIALT