OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, NR 12 2019

Förord nr 12
Stefan Olsson
Subsidiaritet och skatter – närmare om riksdagens prövning av EU:s respekt för subsidiaritetsprincipen på skatteområdet
Joakim Nergelius
Vad har regler i 36 kap. brottsbalken om förverkande med skatt att göra? Pomperipossa går igen
Bo Svensson
Kryptovalutor och skatt i en blockkedjemiljö
Ylva Rosenkvist Sjögren
Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen
Börje Leidhammar
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Intervju med Katrin Westling Palm
Jan Kellgren & Karin Attorps
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

Årsregister 2019

SOCIALT