OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, NR 1-2 2020

Förord nr 1-2
Stefan Olsson
New allocation international taxation rights among countries – A review of the OECD Secretariat Proposal for a Unified Approach
Krister Andersson and Claes Hammarstedt
Oriktig uppgift och kravet på orsakssamband vid efterbeskattning – Några kommentarer med anledning av HFD 2018 ref. 79
Olle Waller och You Jung Lee Törnqvist

Läs artikeln (pdf)

Betalningsskyldighet utan stöd av lag? – analys av ett mål om företrädaransvar
Teresa Simon-Almendal
Beskattning av Big Science – särskilt inom ramen för ERIC-konsortier
Tommy Persson och Axel Hilling
Principer för ett bättre skattesystem
Eva-Lena Ahlqvist
Skatteprocessen
Börje Leidhammar
Sekretess och förhandsbesked – behövs det en ändring?
Krister Rentrop
En avhandling om skyddet mot retroaktiv beskattning
Robert Påhlsson

SOCIALT