OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2021:

Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020 av Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson

The Sharing Economy – from a VAT perspective – The relationship between the concept of “taxable person” and Airbnb hosts & Uber drivers av Calle Lidström

Mervärdesskattefordrans status i konkurs av Jonatan Schytzer & Mikael Ek

SENASTE NUMRET, NR 10 2021

Förord nr 10
Mikael Ek
Inkomstskatterättsliga följder av brexit för svenska företag – del I
Bertil Wiman
Förpliktelsers betydelse för fastställandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt
Giacomo Lindgren Zucchini

Läs artikeln (pdf)

Näringsbidrag och stödåtgärder vid Covid-19 – ett system med regelpluralism
Peter Nilsson & Gustaf Hylén
Mervärdesskatt på coworking – en analys av HFD 2021 ref. 6 I och II
Martina Fagerström & Oskar Manns
TOR/SkatteNytts digitala endagskonferens – Metodologiska frågor vid skatterättslig forskning
Christian Schwartz
Corona-informationen, håller Skatteverkets ställningstaganden om skattefrågor vid hemarbete?
Urban Rydin
Anmälan av Alexandra Johansson: Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal – särskilt om företräde för interna skatteregler, Jure Förlag, 2021 (424 sidor)
Bertil Wiman

SOCIALT