OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, 5 2022

Förord nr 5
Katia Cejie
Skattefrågor vid företagares tillskott till stiftelser
Martin Berglund
Är en patentbox utformad enligt OECD:s Modified Nexus Approach förenlig med EU:s statsstödsregler?
Jérôme Monsenego
Är man beskattningsbar person när man endast löpande tävlar med trav- eller galopphästar?
Jan Kleerup & Urban Rydin
Skatteåtgärder i ekonomisk kris
Eleonor Kristoffersson
Allmänna ombudet hos Skatteverket – en översyn
Ingrid Melbi
Ställningstagande från Skatteverket angående beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
Lennart Staberg
Review of Christian Schwartz, Cross-border taxation of workers – New ways of working, Licentiate, Lund University, February 2022
Susi Baerentzen

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT