OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 7-8 2019

Förord nr 7-8
Stefan Olsson
Synpunkter på den kritik som riktats mot domarna om carried interest
Jesper Johansson

Läs artikeln (pdf)

Internationell workshop: ”Sustainable taxation – global challenges and legal solutions”
Yvette Lind
The EU Charter and the protection of the financial interests of the EU
Cristina Trenta
Hästföretagare bedöms i särskild fålla
Louise Nevander och Fredrik Rosén
Significant changes of the Conceptual Framework (2018) and their potential impacts on IFRS accounting
Hanno Kirsch
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri och Ulrika Grefberg
Hållbarhet och CSR – ny marknad för skattekonsulter
Hans Peter Larsson
Grön skatteväxling – hot mot välfärden och jämlikheten?
Roger Persson Österman
Anmälan av Anna-Maria Hambres bok Fördjupad dialog. Iustus förlag 2018, 190 sidor
Mats Höglund
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT