OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 5 2020

Förord nr 5
Stefan Olsson
Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser i internationella oäkta koncerner
Jesper Johansson

Läs artikeln (pdf)

Kvalificerade personaloptioner – hur fungerar regelverket och vilka utmaningar finns?
Michal Herink & Ajdin Hadzic
Anmälan av Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten
Pernilla Rendahl

SOCIALT