OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, 6 2022

Högsta förvaltningsdomstolens (o)förmåga att våga fråga? – en analys av förhandsavgörandeinstitutets ställning på det direkta beskattningsområdet i Sverige
Richard Croneberg
Is an adjustment of input VAT in respect of start-up costs required in an unrealized building project when the optional tax liability ceases? – some comments in the light of Skellefteå Industrihus and the decision of the Swedish Supreme Administrative Court in case No. 6144-18
Mariya Senyk
Kommentar till Skatteverkets artikel: Förutsägbarhet i beskattningsfrågor
Nick Dimitrievski
Incitament för Skatteverket att yrka att skatteflyktslagen ska tillämpas först i andra hand
Ida Larsson
Skatteverket vill ha lagändringar och nya samverkansformer
Robert Påhlsson
”Den bästa kurs jag gått” – 15 år som ledamot i Skatterättsnämnden (direkt skatt)
Katia Cejie & Richard Hellenius
TOR/SkatteNytts forskarkonferens om kvalitet i skatterättslig forskning
Alexandra Johansson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT