OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 5 2019

Förord nr 5
Stefan Olsson
Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet
Marie Jönsson, Katarina Fagring & Maria Sundberg
Begreppet skatteförmån i undantagsregeln
Coen Deij

Läs artikeln (pdf)

Some European views on the Swedish tax system “Here, we are dealing with a so-called ‘outsider’.”
Femke van der Zeijden
Högsta förvaltningsdomstolens avvisningspolicy
Peter Nilsson & Camilla Berkesten Hägglund
Förhandsbesked i skattefrågor – behöver prövningstillstånd införas?
Ingrid Melbi
Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet
Karl-Johan Nörklit & Alexander Lindmark
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT