OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 4 2021

Förord nr 4
Katia Cejie
Det grundläggande rättighetsskyddet vid informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU – En kommentar till EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-246/19 och C-246/19 i Luxemburg mot B
Katarina Fast Lappalainen
Brexit – konsekvenser på skatte- och socialförsäkringsområdet för arbetstagare i gränsöverskridande situationer
Björn Thuresson

Läs artikeln (pdf)

EU-domstolen underkänner svenska jämkningsregler vid frivillig skattskyldighet
Ulrika Hansson
Förenklingar – inget för Skatteverket?
Katarina Bartels, Patrick Krassén, Urban Rydin & Ulla Werkell

SOCIALT