OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 3 2019

Förord nr 3
Stefan Olsson
Skatterättsligt företrädaransvar och Statskontorets utredning igen
Ylva Larsson & Eleonor Kristoffersson
Överföring av jämkningsskyldigheten, avdragsrätt och C-622/11, Pactor Vastgoed
Ylva Rosenkvist Sjögren
Allmänna ombudet i skatt (AO) – Samtal med avgående AO
Ingrid Melbi
HFD 2018 ref. 36 – Ändrad praxis om fördelningen mellan säljare och köpare av resultatet i handelsbolag vid överlåtelse av andelar?
Andreas Hansson

Läs artikeln (pdf)

Dom om portföljförvaltning – en mervärdesskatterättslig kommentar
Tomas Karlsson & Maria Kronvall
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT