OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2019 : MIKAEL ERICSON, Presumtion vid registrering av legal ställföreträdare i mål om företrädaransvar

SENASTE NUMRET, NR 11 2019

Förord nr 11
Stefan Olsson
Klargörande avgörande från EU-domstolen om rättsmissbruk
Stig von Bahr
Sidovederlag vid underprisöverlåtelse till anställda
Robert Påhlsson

Läs artikeln (pdf)

Den schweiziska bolagsbeskattningsreformen och dess konsekvenser för svenska företag
Carl-Johan Lundgren & Rune Müller
Orimliga konsekvenser till följd av de nya ränteavdragsreglerna för företag
Anders Lilja & Lynda Ondrasek Olofsson
Auktoriserad skatterådgivare FAR – nu en skyddad titel
Hans Peter Larsson
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT