OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 9 2018

Förord nr 9
Stefan Olsson
Överföring av ett utländskt fast driftställe inom ramen för EU:s fusionsdirektiv och grundläggande friheter
Kristiina Äimä

Läs artikeln (pdf)

Skattesekretess hos Bokföringsnämnden
Per-Ola Wiklander
Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte förenligt med mervärdesskattedirektivet
Giacomo Lindgren Zucchini
Kan ett tilläggsförvärv ses som en avyttring av den ursprungliga tillgången? – ytterligare om avyttringsbegreppet
Ulf Tivéus
HFD och riskkapitalisterna
Stig von Bahr
Anmälan av Adriana Krzymowskas avhandling – Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
Peter Nilsson
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT