OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 9 2019

Förord nr 9
Stefan Olsson
Begreppet affärsmässigt motiverat i ventilen
Coen Deij
Skadestånd vid betalningssäkring och kvarstad
Nils-Bertil Morgell och Kristina Skottke Karlsson

Läs artikeln (pdf)

Internprissättning och skattetillägg
Andreas Hansson och Roger Persson Österman
Konferensrapport: 4th International Conference on Taxpayer Rights
Eleonor Kristoffersson
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT