OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 12 2018

Förord nr 12
Stefan Olsson
Beskattning av multinationella företag i digitaliseringens tidsålder
Krister Andersson

Läs artikeln (pdf)

Riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer
Torsten Fensby
Legitimitetens problem – en kommentar
Jan Kellgren
Legitimitetens problem – en statsvetare om OECD och lågskatteregimerna
Per Jansson
Förslag till förändringar av CFC-reglerna – en kritisk kommentar
Erik Blomquist
Skatteflyktslagen och HFD x 2 – 3:12 respektive koncernbidragsreglerna
Mats Tjernberg
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

Årsregister 2018

SOCIALT