OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2019 : MIKAEL ERICSON, Presumtion vid registrering av legal ställföreträdare i mål om företrädaransvar

SENASTE NUMRET, NR 10 2019

Förord nr 10
Stefan Olsson
Tax issues in the sharing economy
Eleonor Kristoffersson
Leasing eller avbetalningsköp – mervärdesskatterättsliga aspekter
Martin Carlsson

Läs artikeln (pdf)

Rättsvetenskaplig termbildning – ännu en gång
Stefan Olsson
HFD beviljar omedelbart avdrag för fönsterbyte men prövar inte det utvidgade reparationsbegreppet
Gustav Ahl
Om urvalet av frågor och perspektiv vid utformningen av en akademisk skatterättsgrundkurs – några tankar
Jan Kellgren
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT