OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 7-8 2020

Förord nr 7-8
Stefan Olsson
Uttagsbeskattning av tjänster
Robert Påhlsson
När utgör andelar i en oäkta bostadsrättsförening lager i näringsverksamhet?
Ulf Tivéus

Läs artikeln (pdf)

Subjektssyn eller reciprocitet? Bör länkningsregler användas i fler sammanhang, för att nå ökad neutralitet i inkomstbeskattningen? Några principfrågor
Jan Kellgren
Limitation Periods for Tax Claims in Sweden and Germany
Mats Höglund & Hanno Kirsch
Omvänd skattskyldighet för moms vid omsättning av mobiltelefoner m.m. – en kommentar på Finansdepartementets förslag
Martin Carlsson
Skatteverkets tolkning av förenklingsregeln till den generella ränteavdragsbegränsningsregeln
Jonas Ramber & Johanna Ax
Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget
Catarina Fäger
Introduction to eco-taxation and ecological justice: from the “black swan” to the “green tiger(s)”
Carlo Soncini

SOCIALT