OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2021:

Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020 av Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson

The Sharing Economy – from a VAT perspective – The relationship between the concept of “taxable person” and Airbnb hosts & Uber drivers av Calle Lidström

Mervärdesskattefordrans status i konkurs av Jonatan Schytzer & Mikael Ek

SENASTE NUMRET, AKADEMISK ÅRSSKRIFT 2021

Förord
Katia Cejie
Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020
Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson
The Sharing Economy – from a VAT perspective
Calle Lidström
Mervärdesskattefordrans status i konkurs
Jonatan Schytzer & Mikael Ek

SOCIALT