OM SKATTENYTT

Rankad med en 1:a enligt CRIStin

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Digitaliseringsprojekt

Skattenytt Förlags AB avser att digitalisera samtliga artiklar som har publicerats i tidskriften Skattenytt under åren 1951–1989. Artiklarna kommer att finnas allmänt tillgängliga på Skattenytts hemsida. Det betyder att det inte krävs någon prenumeration eller inloggning för att nå dem. Skattenytt kommer inte att göra någon vinst med anledning av publiceringen.

De författare som inte önskar att deras artiklar från tidperioden 1951–1989 publiceras i digital form ska kontakta Patrik Emblad på patrik.emblad@law.gu.se. Svar ska ha inkommit senast den 30/8 2023. Efter detta datum påbörjas publiceringsprocessen.

Det går även bra att när som helst efter detta datum höra av sig till Patrik Emblad för att få sin artikel från denna period borttagen från digital publicering. Digitaliseringen genomförs i enlighet med Skattenytts personuppgiftspolicy.

Integritetspolicy

SENASTE NUMRET, 1 2024

Förord nr 1
Mikael Ek
Regleringen av avdrag för ingående skatt i mervärdesskattelagen (2023:200)
Giacomo Lindgren Zucchini
Begrepp om ett begrepp – oriktig uppgift i förändring och förnyelse
Teresa Simon-Almendal
Rätt skattesubjekt för inkomst
Stig von Bahr & Peter Melz

Läs artikeln (pdf)

Navigering av det digitala skattelandskapet: en genomgång av DAC7 och dess konsekvenser för plattformsoperatörer
Linnéa Ekblad
Is the deemed supplier concept fair?
Johanna Jakobova & Sara Lörenskog
Högsta förvaltningsdomstolen – skälig fördelningsgrund för avdrag för ingående moms – HFD 2023 ref. 45
Tomas Karlsson & Royne Schiess
Regelrådet – reflektioner från en erfaren ledamot
Alice Grudd & Katia Cejie

SOCIALT