OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, 1 2023

Förord nr 1
Katia Cejie
Gränsöverskridande arbete – inkomstskatte- och socialavgiftsrättsliga erfarenheter från pandemin och utmaningar inför det nya ”normala”
Katia Cejie
Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del I: Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen
Mikael Ek
EU-kommissionens direktivförslag om avdrag i syfte att minska skattefördelen för lånefinansiering
Krister Andersson
Är den nya koncernbeskattningen redan här? En genomgång av skatterättsliga kommissionärsförhållanden
Anders Carls
Berättigade förväntningar inom mervärdesskatten
Eleonor Kristoffersson

SOCIALT