OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2021:

Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020 av Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson

The Sharing Economy – from a VAT perspective – The relationship between the concept of “taxable person” and Airbnb hosts & Uber drivers av Calle Lidström

Mervärdesskattefordrans status i konkurs av Jonatan Schytzer & Mikael Ek

SENASTE NUMRET, NR 11 2021

Förord nr 11
Katia Cejie
Inkomstskatterättsliga följder av brexit för svenska företag – del II
Bertil Wiman
Skatt på el som förbrukas i industriell tillverkningsprocess när förbrukaren till övervägande del bedriver icke industriell verksamhet
Fredrik Mattsson & Mats Holmlund
Konferensrapport: Ben Terra’s European Tax Law
Giacomo Lindgren Zucchini

Läs artikeln (pdf)

Osäkra motiv bakom riskskatten för kreditinstitut
Sofia Bildstein-Hagberg
Anmälan av Mats Höglund, Dokumentation av internprissättning – med inriktning på land-för-land-rapportering, Jure Förlag AB 2021 (292 sidor)
Stig von Bahr

SOCIALT