OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, NR 4 2020

Förord nr 4
Stefan Olsson
Skatteantropologi. Ett nytt vetenskapligt perspektiv på ett klassiskt fält
Lotta Björklund Larsen

Läs artikeln (pdf)

Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Beskattning av flygbränsle i kommersiell luftfart
Marc Gren & Linnea Westman
Gäst hos verkligheten i Kammarrätten i Stockholm
Roger Persson Österman
Åtgärda inlåsningseffekten av importmoms
Robert Lönn
Anmälan av Hanna Grylins doktorsavhandling Passivitetsrätten vid skattetillägg
Mats Höglund

SOCIALT