OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

SENASTE NUMRET, 4 2022

Förord nr 4
Katia Cejie
Skattefusk efter döden? – en studie av hur skatterättslig argumentation kan missa målet
Patrik Emblad & Claes Martinson
Nya regler mot kringgående av källskatt – en analys i ljuset av skatteavtalsrätten
Minna Grahn
Är en patentbox utformad enligt OECD:s Modified Nexus Approach förenlig med EU:s grundläggande friheter?
Jérôme Monsenego
Administrativt samarbete inom EU i fråga om beskattning – en kommentar till mål C‑437/19 État luxembourgeois
Hanna Grylin
Förutsägbarhet i beskattningsfrågor – viktigt både för de stora företagen och för Skatteverket
Jesper Persson
Kommentar till Skatteverkets artikel: Förutsägbarhet i beskattningsfrågor
Roger Persson Österman
Lagstiftningsteknik – retroaktiv stopplagstiftning under de senaste tio åren
Robert Påhlsson
Kvalificerad andel genom samma eller likartad verksamhet – en rättsfallskommentar
Mats Tjernberg

SOCIALT