OM SKATTENYTT

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sjuttio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Digitaliseringsprojekt

Samtliga SN-häften från och med första årgången 1951 finns nu digitalt tillgängliga på Skattenytts hemsida. På skattenytt.se hittar ni dem under fliken ”Innehåll”. Ni kan också använda sökfältet för att söka på valfritt stickord från samtliga nummer. Fram till och med häftet för 1989 är årgångarna öppet tillgängliga. Från och med 1990 krävs inloggning för att få tillgång till dem.

Skattnytt önskar tacka de som har bidragit med nummer och inskanning:

Patrik Emblad bidrog med nummer från 1977-1989
Niclas Virin bidrog med nummer från 1958-1982
Juridiska fakultetens bibliotek, Lunds universitet bidrog med nummer 1952-1957
Forskningsamanuens Vilma Myrann Lavesson vid Lunds universitet bidrog med manuell inskanning av årgång 1951

Tack också till eddy.se ab för mycket värdefullt arbete med både inskanning och konstruktion av hemsidan.

Integritetspolicy

SOCIALT