OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2020: Tillräcklig domsmotivering i förvaltningsdomstol? – fyra principer tillämpande på mål om anstånd med betalning av skatt av Henrik Melin

 

SENASTE NUMRET, NR 12 2020

Förord nr 12
Stefan Olsson
Transfer pricing tas till ny nivå
Niclas Virin
Innovationsskatterättsdogmatik – en populärrättsvetenskaplig metoddiskussion
Jan Kellgren
Obehörig resultatfördelning i handelsbolag och angränsande frågor – En lägesrapport 2020
Bo Svensson

Läs artikeln (pdf)

Formellt eller faktiskt arbetsgivarbegrepp vid tillämpning av förordning 883/2004?
Thomas Erhag
Omvänd mobilmoms – ett bristfälligt förslag eller en del av strukturella problem?
Erik Blomquist
Ett eller flera tillhandahållanden? Anmälan av Giacomo Lindgren Zucchini, Composite Supplies in the Common System of VAT
Robert Påhlsson
Årsregister 2020

SOCIALT