OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.


Ur Akademisk årsskrift 2017 : ROBERT PÅHLSSON, Skattebetalarens avsikter – Subjektiva rekvisit i skatterätten

SENASTE NUMRET, NR 4 2019

Förord nr 4
Stefan Olsson
Member State choices of the EU directive 2014/95/EU for the (consolidated) non-financial statement and their transpositions into the national laws – Germany and Sweden as examples
Hanno Kirsch & Mats Höglund
Nya regler för den svenska spelmarknaden
David Sundén

Läs artikeln (pdf)

Territorial Allocation of VAT in the European Union, a book review
Pernilla Rendahl
Aktuellt om mervärdesskatt
Mattias Fri & Ulrika Grefberg
Litteratur
Autilia Arfwidsson

Läs artikeln (pdf)

SOCIALT