OM SKATTENYTT

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

 

Ur Akademisk årsskrift 2021:

Expected effects of the Covid-19 pandemic on the IFRS financial statements for the financial year 2020 av Hanno Kirsch, Johan Lorentzon & Stefan Olsson

The Sharing Economy – from a VAT perspective – The relationship between the concept of “taxable person” and Airbnb hosts & Uber drivers av Calle Lidström

SENASTE NUMRET, NR 9 2021

Förord nr 9
Katia Cejie
Apples skatteplanering ur tre skattepolitiska perspektiv
Torsten Fensby
Särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln i fondstruktur
Ulf Tivéus

Läs artikeln (pdf)

Högsta förvaltningsdomstolen underkänner tillämpning av skatteflyktslagen vid överlåtelse av underskottsföretag
Fredrik Berndt & Anders Lilja
Är andelar i ett Jersey Private Ltd alltid näringsbetingade?
Ulf Tivéus
Carl Gustav Fernlund – domare i EU-domstolen
Ingrid Melbi & Roger Persson Österman
EU’s Business Taxation Agenda for the 21st Century
Gunnar Baldvinsson
Anmälan av Patrik Emblad, Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt
Martin Berglund

SOCIALT