Manuskript till artiklar

Sänds till Alice Grudd, e-post alice.grudd@jur.uu.se

KONTAKT

Skattenytt Förlags AB
c/o eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby

REDAKTIONEN

Redaktör och ansvarig utgivare
Jur.dr och lektor Mikael Ek
Mikael.Ek@hig.se

Redaktionssekreterare
Doktorand Alice Grudd
alice.grudd@jur.uu.se