PRENUMERERA


Skattenytt finns både digitalt och som papperstidning.

Digitalt

Skattenytt har en egen digital utgivning som kan nås under fliken ”Innehåll”. Artiklar från 1990 och senare kräver en aktiv prenumeration av papperstidningen.

Samtliga nummer av Skattenytt fram till och med 1989 är digitaliserade och öppet tillgängliga under fliken ”Innehåll”.


Papperstidningen

Skattenytt utkommer med sex nummer per år (inga dubbelnummer) varav ett rättsfallshäfte.

Prenumerationspris 2024 är för häften 2 565 kr, med inbunden årsbok 3 853 kr. Pris för utrikes häften är 2 643 kr, med inbunden årsbok 4 013 kr. Studerandepris för häften är 372 kr. Priserna är inklusive 6 % moms. Prenumerationen gäller kalenderår och förnyas automatiskt. För bibliotekslicenser och byråavtal, kontakta .

Äldre inbundna årgångar, häften samt Skattenytt 50 år finns till försäljning. Kontakta oss för mer information och priser: skattenytt@eddy.se


Prenumerera