Lägg till evenemang

Vem som helst kan lägga till evenenemang i kalendariet. När du sparar ett evenemang så visas det inte automatiskt på hemsidan utan en administratör kommer att kika på uppgifterna innan det publiceras.

Vi vill veta vem som har lagt in uppgiftera.
Vi behöver din e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi har frågor
Namn för evenemanget, används som länktext
Plats för evenemang, gärna en adress eller Zoom eller Teams
Startdatum för evenemanget
Starttid för evenemanget
Slutdatum för evenemanget
Sluttid för evenemanget
Beskrivning av evenemanget och ev. kontaktuppgifter. Tid och plats behöver inte anges här.
Använd **text** för fet stil eller *text* för kursiv stil och enterslag för nya rader.
Ange gärna pris och om evenemanget inte är på svenska och hur man gör för att få en länk om evenemanget är digitalt
| Avbryt