Manuskript till artiklar

Sänds till Patrik Emblad, e-post patrik.emblad@law.gu.se

Kontakt

Skattenytt Förlags AB
c/o eddy.se ab, Box 1310
621 24 Visby