Om oss

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år.

Tidskriften är ett oumbärligt redskap för alla som är verksamma på skatterättens område, som till exempel forskare, skattekonsulter, advokater, revisorer, handläggare vid Skatteverket och lärare vid universitet och högskolor. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Artikelförfattarna är främst forskare verksamma vid svenska och utländska lärosäten, skattekonsulter och handläggare vid Skatteverket. Det är Skattenytts syfte att erbjuda läsekretsen en fördjupad analys av skatterättsliga frågor i bred bemärkelse.

SkatteNytt ges ut med tio häften per år (inklusive två dubbelhäften) samt den akademiska årsskriften i vilken längre akademiska artiklar som har varit föremål för double blind peer review granskning företrädesvis publiceras. Författare kan även be om peer review granskning inom ramen för övriga häften, mer om detta beskrivs i SkatteNytts skrivregler.

Tidskriften Skattenytt drivs av Skattenytts förlag AB, som i sin tur ägs av Stiftelsen TOR/Skattenytt. Stiftelsens arbetar aktivt för främjandet av vetenskaplig forskning inom skatterätten.

Redaktör och ansvarig utgivare

Professor Katia Cejie

Biträdande redaktörer

Jur.dr och lektor Mikael Ek

Professor Jan Kellgren

Redaktionssekreterare

Universitetsadjunkt Christina Nordin

 

 

 

Redaktionskommitté

Justitierådet Inga-Lill Askersjö
Skattejurist Karin Attorps
Skattejurist Fredrik Berndt
Skattejurist Mattias Fri
Finansrådet Linda Haggren
Skatteexperten Richard Hellenius
Sektionschef Lena Hiort af Ornäs Leijon
Skattejurist Lars Samuelson
Skattejurist Ulf Tivéus

 Utgivningsplan 2021

Nummer 1-2 – vecka 3, Nummer 3 – vecka 8, Nummer 4 – vecka 13, Nummer 5 – vecka 18, Nummer 6 – vecka 22, Nummer 7-8 – vecka 27,  Nummer 9 – vecka 36,  Nummer 10 – vecka 41, Nummer 11 – vecka 46, Nummer 12 – vecka 50