Om oss

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år.

Tidskriften är ett oumbärligt redskap för alla som är verksamma på skatterättens område, som till exempel forskare, skattekonsulter, advokater, revisorer, handläggare vid Skatteverket och lärare vid universitet och högskolor. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Artikelförfattarna är främst forskare verksamma vid svenska och utländska lärosäten, skattekonsulter och handläggare vid Skatteverket. Det är Skattenytts syfte att erbjuda läsekretsen en fördjupad analys av skatterättsliga frågor i bred bemärkelse.

SkatteNytt ges ut med tio häften per år (inklusive två dubbelhäften) samt den akademiska årsskriften i vilken längre akademiska artiklar som har varit föremål för double blind peer review granskning företrädesvis publiceras. Författare kan även be om peer review granskning inom ramen för övriga häften, mer om detta beskrivs i SkatteNytts skrivregler.

Tidskriften Skattenytt drivs av Skattenytts förlag AB, som i sin tur ägs av Stiftelsen TOR/Skattenytt. Stiftelsens arbetar aktivt för främjandet av vetenskaplig forskning inom skatterätten.

Redaktör och ansvarig utgivare

Professor Stefan Olsson

Biträdande redaktörer

Professor Eleonor Kristoffersson

Professor Jan Kellgren

Redaktionssekreterare

Universitetsadjunkt Christina Nordin

 

 

 

Redaktionskommitté

Skattejurist Karin Attorps
Skattejurist Fredrik Berndt
Enhetschef Stina Ögren
Finansrådet Linda Haggren
Justitierådet Inga-Lill Askersjö
Skatteexperten Richard Hellenius
Skattejurist Mattias Fri
Skattejurist Lars Samuelson
Skattejurist Annika Svanfeldt
Skattejurist Ulf Tivéus

 Utgivningsplan 2018

Nummer 1-2 – vecka 2, Nummer 3 – vecka 7, Nummer 4 – vecka 11, Nummer 5 – vecka 16, Nummer 6 – vecka 22, Nummer 7-8 – vecka 26,  Nummer 9 – vecka 34,  Nummer 10 – vecka 39, Nummer 11 – vecka 44, Nummer 12 – vecka 49